DOFINANSOWANIE SALI LABORATORIUM

Projekt „ Badam, doświadczam, eksperymentuję – centrum badawcze w przedszkolu”
o wartości 20.976,00zł został zrealizowany w latach 2018/2019
przy wsparciu finansowym WFOSiGW w Toruniu.