KODOWANIE NA DYWANIE

Kodowanie na dywanie  to zabawy z kolorowymi kubeczkami. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność dzieci, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. Głównymi celami zajęć jest

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • rozbudzanie zainteresowań programistycznych,
  • doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego,
  • integracja zespołu uczniów.